Om at yde lidt ekstra

- Da en af vores filialer på et tidspunkt skulle flytte i nye lokaler, stod FiberLAN selvfølgelig for al koordinering vedrørende netværket, dvs. oprydning i de eksisterende kabelinstallationer, installation af ny tele- og dataopkobling osv. Da det hele var ordnet, og de nye lokaler stod klar til indflytning med skriveborde, arbejdsstationer, reoler osv., manglede der bare at blive hængt et billede op. Det klarede FIberLAN også.


Historien fortælles af bygningschef Verner Nielsen fra det landsdækkende pengeinstitut Sydbank, og ifølge Verner Nielsen er historien et ganske godt billede på det samarbejde, som Sydbank har haft med FiberLAN i snart 10 år.

- FiberLANs folk har ganske enkelt den rette indstilling. De tænker selv, og de er aldrig bange for at yde den ekstra indsats, der gør, at tingene bliver løst smidigt og effektivt. Og så forlader de aldrig en opgave, før det hele fungerer, siger Verner Nielsen.

Bygningschef Verner Nielsen:

Da det hele var ordnet, og de nye lokaler stod klar til indflytning med skriveborde, arbejdsstationer, reoler osv., manglede der bare at blive hængt et billede op. Det klarede FIberLAN også.


Igennem 10 år har FiberLAN været med til at sikre, at netværket i Sydbanks over 100 filialer landet over fungerer optimalt. Døgnet rundt. Samarbejdet er en totalløsning, der blandt andet omfatter en it-serviceaftale for alle filialer, dvs. koordinering ved flytning, kabling, tele- og dataopkobling af eksisterende og nye arbejdsstationer, oprydning i kabelinstallationer og installation og test af f.eks. pengeautomater, overvågningssystemer og kasselinjer. Samarbejdet er omfattende og betyder derfor også, at FiberLAN minimum har to faste teams kørende, som tager sig af Sydbank-opgaverne.


Projektlederansvar

Ud over det praktiske håndværk har FiberLAN også det overordnede projektlederansvar for mange af opgaverne, dvs. rådgivning, projektering, planlægning, koordinering, opfølgning og dokumentation. Når det kan lade sig gøre på denne måde at uddelegere projektansvaret, skyldes det, ifølge Verner Nielsen, den grundlæggende tillid, der er skabt mellem Sydbank og FiberLAN gennem årene.

- Tilliden er en afgørende forudsætning for, at samarbejdet fungerer. Vi er aldrig i tvivl om, at opgaverne bliver løst, og samtidig kan vi se, at der ofte bliver ydet lidt ekstra. Det er helt afgørende for os, at de fejl, der undertiden opstår, udbedres hurtigt og effektivt – med stor respekt for andres arbejde, siger Verner Nielsen, som sammen med resten af bygningsafdelingen har ansvaret for Sydbanks bygninger, installationer og energiforbrug.


Opsætning af energimålere

Sidstnævnte – energiforbruget – er FiberLAN nu også blevet involveret i. I mange år har Sydbank været langt fremme i forhold til energibevidstheden, og hver gang der har skullet bygges nyt, bygges om eller bygges til, har de haft målrettet fokus på energiforbedrende tiltag. Senest er 90% areal blevet udstyret med censorer og målere, som overvåger, at der er styr på forbruget af el, vand og varme i alle filialer, og som prompte sender besked via mail, hvis der et sted i Sydbank-systemet foregår energispild eller overforbrug.

Opsætningen af de mange energimålere og den løbende kontrol og evt. udskiftning af målere tager FiberLAN sig af – sideløbende med de øvrige opgaver for Sydbank.


FiWeb ID

FiWeb Logo 300For at holde styr på de mange opgaver – både de faste, tilbagevendende opgaver og de opgaver, der opstår akut, har FiberLAN udviklet et ordrestyringssystem, FiWeb, specifikt til Sydbank. Her er det muligt at lægge forskellige opgaver ind og angive deadline-datoer. På den måde har vi hele tiden overblik over igangværende og afsluttede opgaver, forklarer Verner Nielsen og fortsætter: 

- I systemet er der også indbygget et korrespondance-modul, som gør det muligt at sende beskeder og opdateringer mellem FiberLANs montører og Sydbanks IT-afdeling og Bygningsafdeling. Vi kan også følge med i, hvilke montører der kører på de respektive opgaver, så vi kan kontakte den enkelte montør, hvis der er behov for det. På den måde holder vi omkostningerne nede.

Fleksibel og velfungerende

En montør behøver ikke at køre på kryds og tværs af landet for at løse en opgave, men kan ordne det, når han alligevel er i nærheden. Det er bl.a. detaljer som disse, der gør samarbejdet med FiberLAN så fleksibelt og velfungerende, siger Verner Nielsen.