Landsdækkende overblik og online projektstyring

- De har overblikket, de er vant til store projekter og de har 100 procent styr på registreringen”. Sådan siger energi- og teknikkonsulent hos detailkæden Coop Danmark, Lars Zschau, om FiberLAN, som han har arbejdet sammen med siden 2010.


Det hele startede med ændrede regler på afgiftsområdet tilbage i 2009. Ændringerne betød, at danske virksomheder kun kunne få godtgjort energiafgiften på den del af strømforbruget, der blev anvendt til vareproduktion, og en sådan ændring kan hurtigt mærkes hos en af Danmarks største detailhandelsvirksomheder, Coop Danmark, hvor en enkelt Kvickly-butik bruger ligeså mange kilowatt om dagen, som en almindelig husstand bruger om året.

Noget måtte derfor gøres, og detailkæden besluttede, at der i de enkelte butikker skulle installeres ekstra målere, så forbruget til henholdsvis produktion og til el, vand og varme kunne måles hver for sig.


Geografisk overblik

FiberLAN blev hyret til opgaven, og sammen med den landsdækkende el- og automationsvirksomhed, Intego, sørgede de for, at der blev gennemført over 1.200 energiregistreringer på kun fire måneder. Samtlige Coop-butikker - Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen samt Fakta og Irma – blev besøgt, og det krævede både overblik og logistisk værktøj.

- FiberLAN stod både for den overordnede styring ved hjælp af det webbaserede projektstyringsværktøj, FiWeb.dk, som de selv har udviklet, og for en del af den praktiske håndtering. FiberLAN og Intego fordelte Danmarkskortet imellem sig, så alle landets Coop-butikker blev besøgt og fik registreret og monteret energimålere, forklarer Lars Zschau og understreger, at det var tydeligt, at FiberLAN var vant til at løse sådanne store opgaver: Projektet kørte efter en snor.

FiWeb Logo 300- Med FiWeb-systemet havde vi hele tiden geografisk overblik, og teknikken gjorde det nemt at planlægge opgaverne med et minimum af kørsel. Samtidig var det let og overskueligt for montørerne ude i butikkerne at indtaste deres registreringer i systemet. Når en af montørerne havde besøgt en butik, blev alle relevante data om butikkens udstyr og energiforbrug registreret online, og den specifikke opgave blev afsluttet. Montøren blev derefter booket til en ny opgave, siger Lars Zschau.


Styr på al det lovpligtige

Når en montør installerede en afgiftspligtig måler et eller flere steder i en butik - typisk i forbindelse med vareramper, radiatorer, ventilationsanlæg eller aircondition-anlæg - blev disse målere også registreret i FiWeb ved indtastning af type, nummer, omregningsfaktorer mv. Også her var der, ifølge Lars Zschau, stor viden og erfaring at hente hos FiberLAN.

- Når det handler om energimåling, må der ikke bare opsættes tilfældige målere. Der gælder særlige klassifikations-regler på dette område, og dem kendte FiberLAN alt til, ligesom de havde styr på de regler, der gælder i forhold til at levere ensartet og lovpligtig dokumentation.

FiberLAN stod tillige for al kontakten til de enkelte forsyningsselskaber, som skulle åbne for, at energiforbruget kunne aflæses via målere i de enkelte butikker, ligesom FiberLAN stod for kontakten til lokale håndværkere som f.eks. VVS-folk i de tilfælde, hvor en vandmåler f.eks. skulle udskiftes. 


To fluer med ét smæk

Energi- og teknisk konsulent Lars Zschau:

Samarbejdet med FiberLAN kørte på skinner. Alle vidste, hvilke opgaver der skulle udføres hvor og hvornår, og registreringsarbejdet og det geografiske overblik fungerede upåklageligt. Derfor øjnede energi- og teknikkonsulenterne hos Coop Danmark muligheden for at ”slå to fluer med ét smæk”.

 

- Når montørerne alligevel var ude i de enkelte butikker, kunne de jo passende samtidig inspicere energiforbruget på andre områder. Derfor kom montørerne også til at tjekke bl.a. belysningen og til at kontrollere kølereoler, frysemontrer osv.

Alle oplysninger om energiforbruget blev herefter samlet i et overskueligt excel-ark og sendt til de enkelte butikskæder, som derved fik et særdeles godt overblik over det samlede forbrug og et godt udgangspunkt for en eventuel optimering, understreger Lars Zschau.

Registreringer indtastes på stedet

Via deres IPad’s kunne de ude på stedet indtaste registreringer i et tjek-skema, som var koblet sammen med FiberLAN-systemet FiWeb.dk.

 

Tidligere foregik energiovervågningen manuelt og usystematisk. Der blev foretaget en manuel aflæsning i den enkelte butik, og der blev udfyldt et energiskema, som blev sendt ind til Coop Danmarks hovedkontor, men forbrugstallene blev ikke anvendt særligt aktivt.

- Nu får butikkerne en gang om ugen en statusrapport, hvor de kan sammenligne med indekstal, og hvor forbruget kan aflæses time for time. Det er faktisk muligt at se, hvornår rengøringspersonalet møder ind og tænder lys, og hvornår en butik f.eks. har holdt et aftenarrangement og derfor haft ekstraordinært højt energiforbrug en enkelt aften. Både fra centralt hold og i de enkelte butikker bruges energimålingerne nu langt mere konstruktivt som pejlemærker for, om der skal ændres på de energimæssige foranstaltninger, siger Lars Zschau.