Intelligent detektorløsning i stedet for detektivarbejde

 

Hvert døgn kører over 3.000 tog på kryds og tværs af Danmark. Det kræver konstant vedligeholdelse af jernbanenettet, og dén opgave står Banedanmark for. Vedligeholdelsesopgaven inkluderer også tilsyn med de ca. 1.200 fiberbrønde, der ligger langs jernbanen. Brøndene skal efterses med jævne mellemrum, og det kan ofte være noget af et detektivarbejde at lokalisere en brønd, eftersom de kan ligge godt gemt mellem træer, buske og skærver på banestrækningerne.

Derfor bad Banedanmark deres entreprenører om at finde et system, der kunne lette lokaliseringen af fiberbrøndene. Entreprenøren pegede på tre forskellige systemer, og efter en række tests faldt valget på systemet IntelliFinder, der er udviklet af FiberLAN, og bruges til netop registrering af skjulte genstande i jorden.

Godt overblik over hvor vores brønde er placeret

- Alle vores fiberbrønde er nu kortlagt, brøndenes tilstand er noteret, GPS position er logget, og alle data er gemt i en online database. Dermed har vi et godt overblik over, hvor vores brønde er placeret, og vi er langt bedre opdateret på brøndenes tilstand end tidligere. Samtidig kan oplysningerne let samkøres med vores øvrige bane-informationer, fortæller Contract Manager Harry Rasmussen fra Banedanmarks tekniske it-afdeling.

 

- Når fiberbrøndene skal efterses, bliver der lavet en log, hvor det fremgår, hvem der har foretaget eftersynet, hvor og hvornår. Loggen forsynes med billeder og tekniske oplysninger, og dermed har vi en veldokumenteret oversigt over, hvad der tidligere er foretaget på stedet, og et ajourført overblik over vedligeholdelsesarbejdet.

Flere sidegevinster

For Banedanmark har IntelliFinder-systemet også en væsentlig sidegevinst: Det er ikke blot blevet lettere at lokalisere fiberbrøndene, når de skal efterses. Det præcise kendskab til deres placering mindsker også de skader, der ellers let kan opstå på fiberbrøndene, når traktorer, gravemaskiner og rendegravere kommer rullende for at vedligeholde beplantning, afvanding, hegn osv. langs jernbanen.

GPS-lokaliseringen har også gjort det lettere for nye folk at overtage vedligeholdelsesopgaven, da systemet hurtigt, enkelt og effektivt navigerer hen til fiberbrøndene, uden forudgående kendskab til, hvor de befinder sig. - Det giver en langt smidigere arbejdsgang, sparer tid og penge og minimerer den tid, som mandskabet bruger ude langs jernbanen, understreger Harry Rasmussen.

Omlægning fra analog til digital

IFID Logo 300De gode erfaringer med IntelliFinder er Banedanmark nu også ved at overføre til det registreringsarbejde, der foregår, når mere end 5.000 hektar banearealer skal inspiceres og vedligeholdes. Via IntelliFinder-systemet er det tanken, at vedligeholdelsesopgaverne kategoriseres efter de faggrupper, som skal udføre opgaverne som f.eks. Forst, Kørestrøm og Spor.

 - Opbygning af denne registrering via IntelliFinder er stadig i gang. IntelliFinder skal jo helst 'snakke sammen' med vores øvrige systemer og databaser. Derfor kører vi lige nu parløb med FiberLAN for at finde den bedst mulige løsning, forklarer Harry Rasmussen, som sideløbende er i gang med at implementere et andet af FiberLANs IT-systemer, nemlig FiWeb, der er udviklet til at håndtere store projekter med mange geografisk spredte aktiviteter.

Hos Banedanmark er FiWeb brugt til at planlægge og projektere udskiftningen af jernbanens gamle, analoge radiosystem med et nyt digitalt system; den såkaldte GSM-R-teknologi. Opbygningen af det nye radionetværk kræver bl.a., at der etableres nye radiomaster, så der kan sikres en tilstrækkelig dækning. Nedtagningen af det analoge sendenet og opsætningen af det nye digitale skal styres via FiWeb.

Intuitivt og simpelt at komme i gang med

- FiWeb-systemet giver medarbejdere og entreprenører mulighed for selv at planlægge deres arbejdsgang. Programmet er intuitivt og forholdsvis simpelt at komme i gang med. Det giver både overblik over de enkelte entreprenørers status og fremdrift i projektet og et samlet overblik over det totale projekt, siger Harry Rasmussen, der også fremhæver muligheden for at samle og fastholde al den lovpligtige og nødvendige dokumentation i FiWeb.

 

Foreløbig arbejder Banedanmark og FiberLAN på højtryk for at klargøre FiWeb, så systemet kan lette overblikket, når GSM-R teknologien i løbet af de næste 5-6 år skal rulles ud over hele Danmark.