Gode til at tænke selv - og gode til at tænke for kunden

 

Samarbejdspartnere, der er gode til at tænke selv - og gode til at tænke for kunden. Det er alfa og omega for Svendborg Kommune, når der outsources til eksterne leverandører.


Når der skal laves ekstra PDS-kabling, installeres fiberkabling eller opsættes Access points i Svendborg Kommune, bliver der ringet efter fynske FiberLAN. Det har kommunen gjort i mange år, og det er der, ifølge digitaliseringskonsulent David Møller, mange gode grunde til.

- Med 80 større lokationer i kommunen som fx rådhuset, socialcentre, børnehaver og plejehjem samt en lang række mindre enheder, er det afgørende, at der er styr på logistikken og planlægningen, når der skal trækkes kabler og etableres trådløse netværk. Det ændrer sig hele tiden, hvor mange brugere, der er de enkelte steder, og hvor de skal sidde. Alt det tager FiberLAN højde for, når de løser opgaver for os, siger David Møller, som har arbejdet sammen med FiberLAN i mange år.

 

Mange års samarbejde

- betyder også, at FiberLAN kender Svendborg Kommune særdeles godt. Faktisk har flere af FiberLAN-folkene kendt og arbejdet sammen med de tidligere Svendborg, Egebjerg og Gudme kommuner de sidste 10-15 år og har fulgt sammenlægningen til Svendborg Kommune.


Kender stederne og brugerne.

- Vi kan roligt sige, at FiberLAN er særdeles huskendt i de fleste af vores institutioner. De færdes hjemmevant, og det er en stor fordel, at der ikke skal bruges tid på at forklare, hvordan de enkelte steder er indrettet. Det er også en fordel, hvis der skal ske hurtig udrykning i forbindelse med en fejl på fiber- eller PDS-kablingen. Fiberlan har styr på lokationerne og styr på brugerne ude på de enkelte institutioner, siger David Møller.

Da Svendborg Kommune i sin tid startede samarbejdet med FiberLAN, var opgaverne typisk at oprette forbindelse til én telefon og én pc på ét kontor. I dag er den digitale verden en helt anden. Nu er der trådløs dækning over alt, så nu er det mere et spørgsmål om at udbygge, udvikle og vedligeholde og selvfølgelig hele tiden overholde de krav, der stilles til kabling inden for de mange forskellige institutioner, som en kommune består af. I dag er bl.a. smart boards, overvågningskameraer, IP telefoner osv. blevet en del af den trådløse og fiber-forbundne hverdag i Svendborg Kommune.


Pris og planlægning.

Som digitaliseringskonsulent, har David Møller ansvaret for at kvalificere og koordinere digitaliseringsprojekter i kommunen og ansvar for de kontrakter, der indgås. Han er ikke i tvivl om, hvilke parametre der vægter, når et samarbejde skal fungere.

 

- Selvfølgelig skal vores samarbejdspartnere være skarpe på prisen, men ligeså vigtigt er det, at de er skarpe på planlægning. Hvis planlægningen af en opgave og den praktiske håndtering af logistik og udførsel ikke hænger ordentligt sammen, - ja så holder prisen pludselig heller ikke, siger David Møller. – Men her er FiberLAN særdeles skarpe. De har en stor styrke i deres evne til at planlægge og projektlede, og de formår at finde nogle folk, der er gode til at tænke selv - og gode til at tænke for kunden.

Evnen til at tænke for kunden kommer bl.a. til udtryk, når Svendborg Kommune – i lighed med mange andre kommuner – skal finde steder, hvor der kan effektiviseres og spares. Her må alle, også de eksterne leverandører, bidrage, og det både kan og vil FiberLAN, lyder det fra digitaliseringskonsulenten.


Også installationen af et nyt serverrum i kælderen under rådhuset i Svendborg kræver en god portion planlægning og praktisk håndtering.

- Det centrale serverrum er jo et komplekst knudepunkt, som en lang række arbejdspladser er afhængig af. Når et sådant rum skal flyttes eller ombygges, kræver det en gennemarbejdet tids- og handleplan. Forud for hele flytningen skal der bl.a. foretages en analyse af de krav, der gælder for et komplet serverrum, underleverandører skal kvalitetssikres, og alle involverede skal informeres. Når hele operationen er overstået, skal der evalueres og udarbejdes teknisk dokumentation osv.  Dén opgave løste FiberLAN til punkt og prikke – uden slinger i valsen, siger David Møller.