Fiber til lands, til vands og i luften

- Når de to udsendte FiberLAN-medarbejdere ankommer til deres arbejdsopgaver for den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk, sker det ofte med skib. Siden 2011 har de nemlig været med til at sikre, at strømmen fra nogle af landets havmøllerparker bliver ledt ind i elnettet på land – heriblandt den kommende havmøllepark Horns Rev 3 i Nordsøen ud for Blåvandshuk.


Via såkaldte ilandføringsanlæg på havet og på landjorden sørger Energinet.dk for, at strømmen fra havmøllerne transporteres ind på landjorden. Som en del af anlægsarbejdet indgår også installeringen af fiber, og det er her, de to FiberLAN-medarbejdere kommer ind i billedet.

 - Energinet.dk er eksperter i at udbygge og vedligeholde el- og gasforsyningen I Danmark. FiberLAN er eksperter på installation og udrulning af fiber, og de ligger inde med en omfattende viden om de tekniske udfordringer, der er forbundet med fiber. Derfor har vi allieret os med folkene fra Odense, når vi udbygger og vedligeholder det danske el-system, siger seniortekniker Brian Rønnov fra Energnet.dk, der hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Energinet.dk ejer således "energiens motorveje" i Danmark, dvs. det overordnede el- og naturgasnet og sørger dermed også for forsyningssikkerheden.

Verdens største søkabel

Når FiberLAN-folkene ikke er på vej til havmølleparken i Nordøen, er de måske på vej i den modsatte retning, nemlig til Kattegat og Anholt transformer-platform (AHA), hvor et 25 kilometer langt – og tilmed verdens største - vekselstrømssøkabel skal sikre, at elektriciteten fra Anholt Havmøllepark bringes sikkert i land. Også her indgår fiberkabler som en væsentlig del af anlægsarbejdet.

 

De to FiberLAN-medarbejdere er fast tilknyttet Energinet.dk og fungerer nærmest som faste medarbejdere. Men det giver god mening for Energinet.dk.

- Først og fremmest får FiberLAN-folkene et indgående kendskab til arbejdsstederne, opgaverne og til det mandskab, som de skal arbejde sammen med. Samtidig nyder vi godt af den viden, som de kommer med om fiber, splidsning og blæsning, siger Brian Rønnov og fortsætter: – Den faglige ekspertise og sparring, som de henter fra deres bagland, ville vi gå glip af, hvis de var ansat her. Og så stærkt som hele fiber-området udvikler sig, så vil vi nødig gå glip af den viden og erfaring.


På landevejen

Søkabler og vindmøllerkabler er imidlertid kun en del af de opgaver, som FiberLAN udfører for Energinet.dk. Når de faste folk ikke er på havet, er de på landevejene rundt i landet for at installere fiberkabler på nye transformatorstationer eller for at vedligeholde kabler på de eksisterende.

"Præventiv vedligeholdelse", kalder Brian Rønnov opgaven med at servicere, afprøve og eventuelt fejlrette på de ca. 70 transformerstationer, der findes rundt omkring i Danmark. Hertil kommer afrapporteringen af det arbejde, der er udført – en opgave, der er mindst lige så vigtig som selve vedligeholdelsen, eftersom der fra myndighedernes side stilles store krav om dokumentation og redegørelse.


- Det er en landsdækkende opgave, der kræver stort overblik – både hos mandskabet på landevejen og hos de ansvarlige i de centrale kontrolenheder. Når vedligeholdelsesopgaverne alligevel kører næsten af sig selv, skyldes det bl.a. brugen af FiberLAN-systemet IntelliFinder, der er udviklet til at lokalisere splidsebrønde på de optiske fiberkabler. Er der en fejl i systemet, så kan teknikerne hurtig lokalisere en given strækning og se, hvor på strækningen de skal gå efter, siger Brian Rønnov.

Turene på landevejen inkluderer også ture på strækningen mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg. Her er Energinet.dk i gang med at bygge en ny og stærkere 400 kilovolt forbindelse som erstatning for den eksisterende. Højspændingsledningen mellem Kassø og Tjele er en af de vitale transportveje i det danske elsystem, og den nye ledning skal bl.a. sikre, at Danmark kan importere og eksportere strøm fra nabolandene og de mange vindmøller, som skal ind på nettet.

Samarbejdet står ikke stille

Forude venter bl.a. en ny 140 kilometer lang søkabelforbindelse under Skagerrak, som skal koble det danske og det norske elsystem endnu tættere sammen. Fiberkablerne står FiberLAN for.